Image
 
AGENT EMISIJE
U obavljanju poslova agenta emisije, berzanski posrednik za klijenta-emitenta hartija od vrijednosti organizuje poslove u vezi sa:
• Izdavanjem hartije od vrijednosti javnom ili privatnom ponudom;
• Uključivanjem hartija od vrijednosti na organizovano tržište.

Poslovi agenta emisije podrazumijevaju savjetovanje i vođenje svih poslova oko osnivanja novog društva emisijom akcija i dokapitalizacije društva novom emisijom akcija. Klijentima nudimo sljedeće usluge:
• Savjetovanje preduzeća u vezi sa količinom i cijenom po kojoj će se hartije od vrijednosti emitovati,
• Priprema odluke o emisiji hartija od vrijednosti za skupštinu akcionara klijenta,
• Priprema dokumentacije za zaključenje ugovora sa bankom – depozitarom kod uplate novčanih sredstava po osnovu kupovine hartija od vrijednosti;
• Izrada Prospekta za emisiju hartija od vrijednosti,
• Podnošenje Zahtjeva Komisiji za hartije od vrijednosti (KHOV) radi dobijanja odobrenja za emisiju hartija od vrijednosti;
• Priprema potrebne dokumentacije da se izvrši upis HOV u Centralni registar hartija od vrijednosti (CRHOV) i njihov prenos na račune kupaca u CRHOV-u,
• Redovno informisanje klijenta o toku postupka emisije hartija od vrijednosti.

DOMAĆE TRŽIŠTE

Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka osnovano je početkom 2007. godine. “Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze, čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Image
Image
Image

POZOVITE NAS

+387 51 345 600

Image
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u sjedištu „Monet brokera“
Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
+387 51 345 600
mail(at)monetbroker.com
Image
Image
© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.