Image
 
MONET BROKER KLIJENTI

Investiciono – razvojna banka Republike Srpske
NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla
NLB banka a.d.Banja Luka
Sparkasse banka d.d. Sarajevo
“Komercijalna banka” a.d. Banjaluka
“BANK ALPINUM” Aktiengesellschaft
Grad Banja Luka
Grad Prijedor
Centralni registar HOV a.d. Banja Luka
Poreska Uprava Republike Srpske
“DIONIS KOMERC” d.o.o. Banja Luka
“IMSS-TRADE” d.o.o. Banja Luka
“MAJNEX” d.o.o. Pale
JZU Univerzitetski klinički centar Republike Srpske
“GLAS SRPSKI-TRGOVINA” AD Banja Luka
PZ “Gornji Ribnik” iz Ribnika sa p.o.
Agrotehnika d.o.o.
BANJALUČKA BERZA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI a.d. Banja Luka
“STAKLO JMM” d.o.o. Foča
“Sana Elvis” ad sa p.o.Svodna Novi Grad
“EURO LAB” d.o.o. Banja Luka
“Fates” a.d. Sokolac
Kompanija Mikom “Lakting” d.o.o. Laktaši
MTK “METALOTEHNA” a.d. Kneževo-u stečaju
PZS AGROSEMBERIJA SA PO BIJELJINA
“Toplana” a.d. Prijedor
“ZVORNIK STAN” AD ZVORNIK
“GRUPA FORTIS” d.o.o. Banja Luka
BRIO d.o.o.
“VETERINARSKA STANICA” a.d. Prijedor
KP “KOMUNALNO” AD Kostajnica
UNIS VALJAONICA HVT AD – U STEČAJU
“Damjan” d.o.o. Banja Luka
“Fagus” d.o.o. Maslovare, Kotor Varoš
“QUANTUM PROPERTY” d.o.o. Banja Luka
Manojlović d.o.o. Banja Luka
“GOLUBIĆ” d.o.o. Kotor Varoš
Mrkonjić putevi a.d. Mrkonjić Grad
Prijedorputevi a.d. Prijedor
Kozaraputevi a.d. Banja Luka
Hercegovina putevi a.d. Trebinje
Bijeljina-put a.d. Bijeljina
Integral Inženjering a.d. Laktaši
MG Mind d.o.o. Mrkonjić Grad
Tržnica a.d. Banja Luka
Čistoća a.d. Banja Luka
Bonel a.d. Banja Luka

Fortis a.d. Banja Luka
Glas Srpski a.d. Banja Luka
Klinički centar Banja Luka
Vodovod a.d. Banja Luka
Toplana a.d. Banja Luka
Toplana a.d. Prijedor
APIF a.d. Banja Luka
Mikroelektronika a.d. BanjaLuka
Rafinerija nafte Brod a.d. Brod
Rafinerija ulja a.d. Modriča
Nestro petrol a.d. Banja Luka
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad
Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonjić Grad
Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje
Elektrokrajina a.d. Banja Luka
Elektrobijeljina a.d. Bijeljina
Elektrohercegovina a.d. Trebinje
Elektrodistribucija a.d. Pale
Carmeuse Eastern Europe, Holandija
Qwest investments public company limited
Limassol, Kipar
DUIF CITADEL ASSET MANAGEMENT, Beograd
Bank Alpinum Aktiengesellschaft, Liechtenstein
Balkan Investment Opportunity Fund, Grand Cayman
KBC Securities, Belgium
PREF RS AD BANJA LUKA
Društvo za upravljanje “Mikrofin Invest” d.o.o.
ZIF BALKAN INVESTMENT FOND AD Banja Luka
ZIF BONUS DD SARAJEVO
DU IF “BLB MENADŽMENT INVEST” AD Banja Luka
Balkan Investment Opportunity Fund
“BLB MENADŽMENT” a.d. Banja Luka
DU IF “AKTIVA INVEST” AD BANJA LUKA
ZIF BLB-Profit a.d. Banja Luka
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka
ZIF VB fond a.d. Banja Luka
ZIF Herbos fond d.d. Mostar
ZIF Triumph Elite a.d. Beograd
ZIF “NAPRIJED” d.d. Sarajevo
MIKROFIN OSIGURANJE AD Banja Luka
Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d.
“ATOS OSIGURANJE” a.d. Bijeljina
“SAS-SuperP OSIGURANJE” a.d. Bijeljina
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
Krajina osiguranje a.d. Banja Luka
Brčko gas osiguranje d.d. Brčko

DOMAĆE TRŽIŠTE

Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka osnovano je početkom 2007. godine. “Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze, čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Image
Image
Image

POZOVITE NAS

+387 51 345 600

Image
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u sjedištu „Monet brokera“
Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
+387 51 345 600
mail(at)monetbroker.com
Image
Image
© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.