Image
 
MONET BROKER TIM

DRAGANA BARAC

Licencirani broker i računovođa
Pozicija: Direktor – Dozvola Komisije po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-56-321-2/14 od 29.04.2014.
Dozvola: Broker – Rješenje Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-57-644-1/17  Dozvola važi do 24.11.2019. godine.
Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Telefon: +387 51 345 600
e-mail: draganab(at)monetbroker.com

JASNA TEODOSIĆ

Licencirani broker
Dozvola: Broker – Dozvola Komisije po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-57-892-1/16. Dozvola važi od 30.12.2016. do 30.12.2018.
Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
Telefon: +387 51 345 600
e-mail: jasna.teodosic(at)monetbroker.com

SINIŠA RISOJEVIĆ

Licencirani investicioni savjetnik
Dozvola: Investicioni savjetnik – Dozvola Komisije po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-57-16-1/17 od 24.01.2017. Dozvola važi do 24.01.2019. Registarski broj: 05-05-08/17. Licencirani procjenjivač
Obrazovanje: PIM Banja Luka
Telefon: +387 51 345 603
e-mail: sinisa.risojevic(at)monetbroker.com

DOMAĆE TRŽIŠTE

Brokersko-dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka osnovano je početkom 2007. godine. “Monet broker” a.d. Banja Luka je berzanski posrednik na teritoriji Republike Srpske, koji trgovinu sa hartijama od vrijednosti obavlja u skladu sa Zakonom, aktima Komisije za hartije od vrijednosti, Centralnog registra za hartije od vrijednosti i Berze, čiji je član. Trgovinu hartijama od vrijednosti Berzanski posrednik obavlja na organizovanom berzanskom tržištu i u slučajevima propisanim zakonom van berze. Pored brokerskih poslova Brokersko-dilersko društvo „Monet Broker“obavlja i dilerske poslove kupovinom i prodajom hartija od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun. Dilerske poslovne obavljamo na organizovanom tržištu (berzanskom, odnosno vanberzanskom) ili van organizovanog tržišta u skladu sa zakonom.
Image
Image
Image

POZOVITE NAS

+387 51 345 600

Image
Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti u sjedištu „Monet brokera“
Jovana Dučića 23a, Banja Luka, BiH
+387 51 345 600
mail(at)monetbroker.com
Image
Image
© 2018 MONET BROKER. Sva prava zadržana.