About Us

Broker-dealer company "Monet broker" JSC Banja Luka is an authorized stockbroker on the capital market of Republic of Srpska. Since our establishment, back in 2007, we have been striving for continuous improvement of existing and creation of new products, thus encouraging the development of the domestic capital market.

Our business concept is based on meeting the needs of our clients, both in terms of trading on domestic and global stock exchanges and in terms of investment advisory at, all stages of growth and development of your companies.

About Us

BASIC INFORMATION

Broker - Dealer Company "MONET BROKER" JSC Banja Luka (abbreviated name: "Monet broker" JSC Banja Luka) is located at 25 Jovana Ducica Street,78000 Banja Luka.

Founded on January 26 2007, by entry in court register of the Basic Court in Banja Luka, registration number: 1-15846-00, Court decision number: 071-0-reg-07-000117.

Share capital: 750.000,00 KM

Identification number: 11015239

JIB: 4402567090006

Audit: "Vralaudit" LLC Audit and Consulting Company, 21 Petra Preadovića St., Banja Luka

The legal repsresentative of the company is Dragana Garača, CEO – a license according to the decision of the Republic of Srpska Securities Commission No. 01-UP-56-474-1/21 od 27.08.2021

Licences:

Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti RS broj : 01-УП-56-655-3/21 od 03.12.2021.godine, važi do 03.12.2024. godine za obavljanje poslova:

  • posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi),
  • trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi),
  • organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije),
  • pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja),
  • poslovi posebne berzanske trgovine -istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i za prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime, a za račun profesionalnog investitora, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making),
  • upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (poslovi upravljanja portfeljom),
  • organizovanje, priprema i provođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove daljnje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije - underwriting).

Bank accounts

Business

571-010-00000536-08, Komercijalna banka a.d. Banja Luka
562-099-80807305-09, Nlb banka a.d. Banja Luka
555-10000417207-35, Nova banka a.d. Banja Luka
551-790-22138209-83, UniCredit bank a.d. Banja Luka

Clients

571-010-00000560-33, Komercijalna banka a.d. Banja Luka
562-099-80807345-83, Nlb banka a.d. Banja Luka
555-10000417290-77, Nova banka a.d. Banja Luka
551-790-22138227-29, UniCredit bank a.d. Banja Luka

Račun kliringa i sadiranja:

555-10000417291-74, Nova banka a.d. Banja Luka

Monet broker team

With its professional approach, our experienced team is ready to respond to all your requests in order to create optimal solutions for successful trading with financial instruments on the domestic market and stock markets on the global scale.

Dragana Garača

CEO

Permission: CEO (License according to the decision of the RS Securities Commission number: 01-UP-56-474-1/21 from August 27th 2021. Permission is valid until August 27th 2026. Investment manager, permit by decision number: 01-UP-57-572-1/21 from October 8th 2021. Permission is valid until October 8th 2023. Registration number: 04-4-159/21)

Education: Faculty of Economics, University of Banja Luka

Snježana Janjatović

Certified accountant

Education: Faculty of Economics, University of Banja Luka

Jasna Teodosić

LICENSED BROKER

License: Broker - License of the Republic of Srpska Securities Commission No. 01-UP-57-597-1/22 from November 25, 2022. The license is valid until December 30, 2024.

Education: Faculty of Economics, University of Banja Luka

Nikola Milanković

LICENSED BROKER

Permission: Broker ( license according to the decision of the RS Securities Commission number: 01-UP-57-589-1/21 from December 13th 2021. Permission is valid until October 13th 2023. Registration number: 05-03-168/21.)

Education: Faculty of Economics, University of Business Studies Banja Luka.