O nama

Brokersko-dilersko društvo „Monet broker“ a.d. Banja Luka ovlašćeni je berzanski posrednik na tržištu kapitala Republike Srpske. Od svog osnivanja, sada već davne 2007. godine, težimo kontinuiranom usavršavanju postojećih i kreiranju novih proizvoda, podstičući time razvoj domaćeg tržišta kapitala.

Naš koncept poslovanja zasniva se na zadovoljavanju potreba naših klijenata, kako u pogledu trgovanja na domaćim i svjetskim berzama tako i po pitanju investicionog savjetovanja u svim fazama rasta i razvoja Vaših kompanija.

O nama

Opšti podaci

Brokersko - dilersko društvo „MONET BROKER“ a.d. Banja Luka (skraćeni naziv: „Monet broker“ a.d. Banja Luka) nalazi se u Ulici Jovana Dučića 25, Banja Luka.

Osnovano je 26.01.2007. upisom u sudski registar Osnovnog suda Banja Luka , broj registarskog uloška 1-15846-00, oznaka i broj rješenja 071-0-reg-07-000117.

Upisani i uplaćeni osnovni kapital društva iznosi 750.000,00 KM.

Matični broj: 11015239

JIB: 4402567090006

Revizorska kuća koja je obavila reviziju za 2020. godinu je: "Vralaudit" d.o.o. Društvo za reviziju i konsalting, Petra Preradovića 21. Banja Luka

Zakonski zastupnik Društva je Dragana Garača, direktor - dozvola po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-56-474-1/21 od 27.08.2021. godine.

Dozvole:

Dozvola Komisije za hartije od vrijednosti RS broj : 01-УП-56-655-3/21 od 03.12.2021.godine, važi do 03.12.2024. godine za obavljanje poslova:

  • posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi),
  • trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi),
  • organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije),
  • pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja),
  • poslovi posebne berzanske trgovine -istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i za prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun ili u svoje ime, a za račun profesionalnog investitora, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making),
  • upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (poslovi upravljanja portfeljom),
  • organizovanje, priprema i provođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove daljnje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije - underwriting).

Žiro računi:

POSLOVNI RAČUN

571-010-00000536-08, Komercijalna banka a.d. Banja Luka
562-099-80807305-09, Nlb banka a.d. Banja Luka
555-10000417207-35, Nova banka a.d. Banja Luka
551-790-22138209-83, UniCredit bank a.d. Banja Luka

RAČUN-DEPOZITI KLIJENATA

571-010-00000560-33, Komercijalna banka a.d. Banja Luka
562-099-80807345-83, Nlb banka a.d. Banja Luka
555-10000417290-77, Nova banka a.d. Banja Luka
551-790-22138227-29, UniCredit bank a.d. Banja Luka

RAČUN KLIRINGA I SADIRANJA:

555-10000417291-74, Nova banka a.d. Banja Luka

Monet broker tim

“Naš iskusni tim svojim profesionalnim pristupom spreman je da odgovori na sve vaše zahtjeve kako bi osmislio optimalna rješenja za uspješno trgovanje finansijskim instrumentima na domaćem tržištu, ali i na berzama širom svijeta.”

Dragana Garača

Direktor

Dozvola: Direktor (Dozvola po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-56-474-1/21 od 27.08.2021. godine. Dozvola važi do 27.08.2026.; Investicioni menadžer, dozvola po rješenju broj 01-UP-57-478-1/23 od 18.09.2023. Dozvola važi do 08.10.2025. Registarski broj: 04-4-159/21)

Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Snježana Janjatović

Ovlašteni računovođa

Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Jasna Teodosić

Licencirani broker

Dozvola: Broker (Dozvola po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-57-597-1/22 od 25.11.2022. Dozvola važi do 30.12.2024. Registarski broj: 05-03-149/14)

Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci

Nikola Milanković

Licencirani broker

Dozvola: Broker (Dozvola po rješenju Komisije za hartije od vrijednosti RS broj: 01-UP-57-482-1/23 od 18.09.2023. Dozvola važi do 13.10.2025. Registarski broj: 05-03-168/21.)

Obrazovanje: Ekonomski fakultet, Univerzitet za poslovne studije Banja Luka