Usluge

Stavljajući potrebe klijenata na prvo mjesto, pružamo širok spektar usluga iz oblasti trgovanja finansijskim instrumentima, agenta emisije i investicionog savjetovanja.

Usluge

Trgovanje finansijskim instrumentima

Banjalučka berza

Iskoristite mogućnost da trgujete finansijskim instrumentima na Banjalučkoj berzi uz najniže provizije, korištenjem elektronskih platformi za trgovanje eTrader i mTrader. Omogućen Vam je 24h pristup svim informacijama koje se tiču stanja na tržištu u realnom vremenu, Vašeg portfelja, pregled izvršenih i neizvršenih naloga i drugo. Za više informacija kliknite ovdje.

Sarajevska berza

Trgovati na Sarajevskoj berzi možete putem naše partnerske brokerske kuće koja je ovlaštena za poslovanje sa hartijama od vrijednosti na ovom tržištu. Moguće je korištenje e-trading aplikacije, kojom vršite izdavanje i opoziv kupoprodajnih naloga, pregled portfelja hartija od vrijednosti i novčanih sredstava na računu. Više informacija možete dobiti ovdje.

Regionalno tržište

Ukoliko želite otići korak dalje i okušati se u trgovanju na Beogradskoj, Zagrebačkoj ili Ljubljanskoj berzi, možete to učiniti na vrlo jednostavan i efikasan način putem umrežene platforme za trgovanje koja povezuje navedena tržišta. Više o trgovanju na regionalnim berzama možete pronaći ovdje.

Inostrano tržište

Ako želite da se priključite trgovanju na najpoznatijim i najvećim tržištima širom svijeta, gdje je moguće trgovati finansijskim instrumentima koje izdaju najveći svjetski brendovi, poput BMW, Volkswagen L’oreal, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon i drugi, možete to učiniti ukoliko otvorite račun za trgovanje u inostranstvu. Način otvranja i mnoge druge korisne informacije možete naći ukoliko kliknete ovdje.

Investiciono savjetovanje

Preuzimanje privrednih društava

Nerijetko želeći da ukrupnite svoje vlasništvo i proširite biznis nailazite na nepredviđene okolnosti, mi smo tu da postupak preuzimanja uradimo za Vas.

Squeeze Out

Zakon propisuje mogućnost potiskivanja manjinskih akcionara ukoliko ste kontrolni akcionar i posjedujete preko 90% vlasništva privrednog društva.

Naš stručni tim pripremiće analizu kako da dođete do pozicije za „squeez-out“, kao i provođenje čitavog postupka.

Podrška klijentima

Uslovi na tržištu su često nepredvidivi. U specifičnim okolnostima u kojima se možete naći pružamo Vam potpunu podršku:

Restrukturiranje

Znamo da vrijedite više. Sveobuhvatnim i profesionalnim pristupom vršimo restrukturiranje Vaše kompanije s ciljem unapređenja njene tržišne pozicije, profitabilnosti i dugovječnosti.

Reorganizacija

U praksi se često javlja potreba za reorganizacijom privrednog društva. Naš stručni tim izradiće plan reorganizacije Vaše kompanije, bilo da se odlučite za promjenu pravne forme ili za statusnu promjenu.

Upravljanje portfeljom

Ukoliko imate višak sredstava i niste sigurni gdje da ih uložite i na koji način da trgujete, mi vam pružamo usluge upravljanja portfeljom.

Upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti predstavlja individualno ulaganje klijenta na tržišta kapitala kroz lični portfelj pri čemu vašom imovinom upravlja naš iskusni tim.

Ulaganje u portfelj omogućava klijentima da iskoriste potencijale, kako tržišta Republike Srpske tako i svjetskih tržišta.

Osnovna karakteristika ulaganja u portfelje jeste da klijent povjerava svoju imovinu na upravljanje Brokersko – dilerskom društvu “Monet broker” a.d., tako da sve odluke o upravljanju (kupoprodaji hartija od vrijednosti) donose ovlaštene osobe s višegodišnjim iskustvom rada s hartijama od vrijednosti.

Pri kreiranju svakog portfelja, društvo “Monet broker” a.d. uzima u obzir sve preferencije i zahtjeve klijenta kako bi se postigla optimizacija strukture portfelja, a s ciljem postizanja što višeg prinosa uz poštovanje načela diverzifikacije i likvidnosti.

Na taj način klijentima se omogućava da, preuzimajući rizike svojstvene tržištu hartija od vrijednosti, postignu više prinose od klasičnih bankovnih proizvoda, uz individualni pristup u kreiranju portfelja.

Interes klijenta i brokersko – dilerskog društva je obostran s obzirom na to da Monet broker sudjeluje u dobiti, u skladu sa ugovorom i cjenovnikom.

Agent emisije

Listiranje privrednih društava na BL berzu

Ukoliko želite da prikupite dodatna sredstva za unapređenje Vašeg poslovanja i omogućite dalji rast Vaše kompanije ulazak na tržište kapitala putem inicijalne javne ponude (listiranje na berzi) jedno je od mogućih rješenja.

Emisija akcija

Vaša kompanija je prerasla postojeću organizacionu strukturu, spremni ste da podijelite odgovornost upravljanja? Prepoznajte i Vi prednosti korporativnog upravljanja i emisije vlaničkih hatija od vrijednosti.

Emisija obveznica

Želite da obezbjedite fleksibilniji način zaduženja? Emisijom dužničkih hartija od vrijednosti-obveznica isključivo Vi određujeti iznos, kamatu i period zaduženja.

Emisija komercijalnih zapisa

Vašoj kompaniji trebaju dodatna likvidna sredstva u kratkom roku. Obezbijedite ih emisijom komercijalnih zapisa na tržištu kapitala.

Multilateralna kompenzacija

Multilateralna kompenzacija je način kompenzovanja, tj. prebijanja obaveza i potraživanja između učesnika koji su prijavili svoje obaveze u sistem, pri čemu učesnici ne moraju biti istovremeno u dužničko-povjerilačkom odnosu, ali imaju potraživanja i obaveze prema najmanje jednom od učesnika u multilateralnoj kompenzaciji. Sistem omogućava učesnicima da kompenzuju obaveze i potraživanja, a učesnici sistema su svi subjekti uključeni u budžetski sistem Republike Srpske: privredna društva, banke, osiguravajuća društva, mikrokreditne organizacije, agencije, sportska društva, preduzetnici, poljoprivredna gazdinstva i druga pravna lica koja obavljaju poslovanje posredstvom bankovnih računa.

MLK se obavlja najmanje dva puta u toku poslovne godine, a na osnovu odluke Vlade Republike Srpske. Učešće po slobodnoj volji mogu obezbijediti i pravna lica registrovana na teritoriji Federacije BIH, ukoliko za isto imaju interes.